منتظرت بودم

شب به گلستان تنها منتظرت بودم
باده ناکامی در هجر تو پیمودم
منتظرت بودم، منتظرت بودم
آن شب جان‌فرسا من بی‌تو نیاسودم
وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم
منتظرت بودم، منتظرت بودم
بودم همه شب دیده به ره تا به سحرگاه
ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه
غمها به سرآمد، زنگ غم دوران، از دل بزدودم
منتظرت بودم، منتظرت بودم
پیش گلها، شاد و شیدا، می‌خرامید آن قامت موزونت
فتنة دوران دیدة تو، از دل و جان، من شده مفتونت
در آن عشق و جنون، مفتون تو بودم
اکنون از دل من، بشنو تو سرودم
منتظرت بودم، منتظرت بودم
منتظرت بودم، منتظرت بودم

/ 2 نظر / 6 بازدید
امیر

عالی بود خاطرات گذشته رو برایمون زنده کرد

lمنوچهر

خوب بود ولی کاش اهنگ های دیگه ای هم می گذاشتید