دوستی

وقتی دوستی ما را آزار میدهد باید روی شن های گذران صحرا بنویسیم تا بادهای بخشش، آن را پاک کنند. ولی وقتی دوستی به ما مخبت میکند باید آن را روی سنگ حک کنیم تا هیچ بادی نتواند آن را از یادها ببرد!

"شبنم شمع"

/ 0 نظر / 10 بازدید