چه زیباست، زیبا خاطرات من...

چه زیباست...

این حس را بسیار دوست دارم...

حسی که مرا به بیست و چهار سال پیش میبرد...

زمانی که قدم بر نهادی گذاشتم که نامش مدرسه بود...

امروز بعد از بیست و چهار سال قدم بر مدرسه ای گذاشتم که بیست و چهار سال پیش برای اولین بار قدم بر آنجا گذاشتم.

زیبا خاطرات من...

چقدر تغییر کرده بودی...

هنوز نقشه کلاس هایت و حیاطی که درختانش سر به فلک نهاده بودند به خاطر دارم.

ولی حال چی؟؟؟

تمام خاطراتم با تغییر نقشه مدرسه کمرنگ میشود و دیگر حتی نامی از آن مدرسه دیگر نیست...

خاطراتم همیشه با من خواهی بود هر چند نقشه ات، نامت، مقطع ات عوض شده باشد.

 

"شبنم شمع"

 

هفته معلم بر تمامی معلمان دوران مدرسه ام خجسته باد.

 

پیوست:

صبح روز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه با دوست دوران دبستان به دیدار یکی از بهترین معلم های آن دوران رفتیم و به یاد آن روزها قدم بر مدرسه گذاشتیم و با دیدن مدرسه...

یادت می آید اینجا سرویس آبخوری بود، اینجا درب مدرسه بود.

چه بگویم؟ تمام خاطرات، چه خوب و چه بد در جلوی دیدگانم به نمایش گذاشته شد.

این است فیلمنامه زندگی من...

/ 0 نظر / 8 بازدید