رهایم کن

رهایم کن... 
از این بن بست بی فردا رهایم کن
از این دیروز و امروزها رهایم کن
رهایم کن....
از این صحرای بی باران رهایم کن
از این مرداب ماندنها رهایم کن
رهایم کن...
از این شبهای بی تابی رهایم کن
از این خواب پریشانی رهایم کن
رهایم کن...
از این دریای طوفانی رهایم کن
از این امواج سوزانی رهایم کن
رهایم کن...
از این دنیای دلتنگی رهایم کن 
از این روزای تکراری رهایم کن
رهایم کن...
از این بی تو بودنها رهایم کن 
از این دلهره نبودنها رهایم کن

/ 0 نظر / 4 بازدید