جاده

زندگی من بسان جاده ای است 
که 
پیچ و خم بسیار دارد.
جاده مرا به کجا میخوانی؟ 
که 
چه هدفی در سر داری؟
به مانند این جاده 
بخاطر 
هدفی مرا به سمت خود راند؟ 
"شبنم شمع"   

/ 0 نظر / 62 بازدید