معجزه

 خدایا ...

از تو معجزه میخواهم

معجزه ای بزرگ در حد خدا بودنت

تو خود بهتر میدانی

معجزه ای که اشک شوقم را جاری کند

ناامید نیستم

فقط دلتنگم ...!

/ 0 نظر / 10 بازدید