خدایی بعضیا چه حافظه ای دارند.

خدایی بعضیا چه حافظه ای دارند.

امروز بانک رفته بودم، همین که فیش به صندوقدار دادم.
خانم گفت: مرا میشناسید؟

دقیق شدم.

و به خنده گفتم: یادم نمیاد.
گفت: چطور یادتون نمیاد؟
گفتم: ببخشید شما خانم؟
گفت: اخلاصمند.
گفتم: من اصلاً همچین فامیلی نمیشناسم.
گفت: مهدکودک مادر.
گفتم: ببخشید من مهدکودک هادی و هدی رفتم.
گفت: درسته، شما دوست خانم کاربخش بودید.
آخرش یادم نیومد که نیومد ولی کاربخش به خاطرم بود چون دبستان با هم بودیم و حتی بابایش با بابای من دوست بود.

ولی خدایی بعد از 24 سال چه حافظه ای میخواد که دیگران را یادت باشد و اونم زمانی که چهار و پنج سال بیشتر نداشته باشی و قیافه ات از زمین تا آسمون عوض شده باشد.

"شبنم محمدی - شبنم شمع"

دوشنبه 21 اسفند ماه 1391

/ 1 نظر / 4 بازدید
hosein

bale age man az in hafeze ha midashtam koli azash estefade mikardam to dars ham be darde mikhord movafagh bashid