به همین سادگی

من یاد گرفته ام “دوست داشتن دلیل نمیخواهد…”

دل میخواهد…!

ولی نمیدانم چراخیلیها…

 

و حتی خیلیهای دیگر…!

میگویند:


این روزها…


دوست داشتن


دلیل میخواهد…!!

و پشت یک سلام و لبخندی ساده…


دنبال یک سلام و لبخندی پیچیده،

دنبال ...........

اما

من سلام میگویم


و لبخند میزنم


و قسم میخورم


و میدانم

 

عشق” همین است… به همین سادگی…

/ 1 نظر / 24 بازدید
مصطفی

خیلی خوب بود!!!!!1