خاطرات

خاطرات نه سر دارند و نه ته ... 
بی هوا می آیند تا خفه ات کنند . . .
میرسند گاهی وسط یک فکر . . . !
گاهی وسط یک خیابان . . .
سردت می کنند . . . 
داغت میکنند . . .
رگ خوابت را بلدند . . . 
زمینت می زنند . . .
خاطرات تمام نمی شوند . . .
تمامت می کنند !!!

/ 0 نظر / 14 بازدید