دلیل بودن

دلایل بودنم را مرور میکنم هر روز!
هر روز از تعدادشان کم میشود!
آخرین باری که شمردمشان
تنها یک دلیل برایم مانده بود..!
آنهم دیدن تو بود !!

/ 0 نظر / 6 بازدید