مسیرت را پیدا کن مسافر

اتوبوس...

به دنبال ایستگاهش بود!!!

ولی قشنگی برخی خیابون ها و ...

او را از مقصد اصلی خودش یعنی ایستگاهش دور کرد!

حالا دیگر گازوئیلی برایش نمانده.

اتوبوس راه اصلیش را گم کرد

دیگر گازوئیلی هم برای پیدا کردن ایستگاهش نداشت....

 

مسیرت را پیدا کن مسافر...

وقت کم است ولی زندگی جاودانه!

/ 1 نظر / 9 بازدید
احمد حلت

زيبا بود واثر گذار شاد و قدرتمند باشيد احمد حلت