حق با شماست

یاد پدر افتادم که می‌گفت: 
نه با کسی بحث کن، نه از کسی انتقاد کن. هر کی هر چی گفت بگو حق با شماست و خودت را خلاص کن. آدم‌ها که عقیده‌ات را می‌پرسند، نظرت را نمی‌خواهند. می‌خواهند با عقیده‌ی خودشان موافقت کنی. بحث کردن با آدم‌ها بی‌فایده است.

*زویا پیرزاد، چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم.

/ 1 نظر / 12 بازدید
شقایق

عالی