تصمیم گرفته ام

درود بر شما.

تصمیم گرفته ام که از این لحظه

آری از همین لحظه

اندیشه ام فقط مثبت باشد

و هدفم فقط موفقیت

و لبخند جزئی بزرگ از رخسارم باشد

و مهربانی همراه همیشگی ام

قایقی ساخته ام با این وصف

که بادبانش دامن فرشتگان خداست

هر که می خواهد بیاید با من

خرج آن لبخندی است

که فوری به شما بر می گردانم

آمدی جان دلم؟

پس بگو: خدایا به امید تو......

/ 0 نظر / 6 بازدید