تنهایی

 آدم که غمگین می شود

خودش را جدا می کند از جمع

که مبادا آسیبی به خوشی های دیگران بزند

مورد فراموشی قرار می گیرد 

و تنهاتر و تنهاتر می شود

آنچنان در تنهایی خود غرق می شود 

که دیگر با هیچ تلنگری بر نمی خیزد

و این آغاز تلخ یک پایان است... 

/ 1 نظر / 6 بازدید
بهاره حاجیلی

خیلی زیبا بود و به دل نشست