حق انتخاب

به من حق بده

که در انتخاب بودن یا نبودن کنار تو محتاط باشم

هر لحظه که با هر کسی میگذرانم

به یک خاطره تبدیل میشود

او میرود

اما آن خاطره

تا آخرین لحظه عمر، در کنار من می ماند


“ترجمه آزاد - اوگو ازه”

 

/ 0 نظر / 12 بازدید